dijous, 11 de desembre de 2008

ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE L'AMPA

L'assemblea general ordinaria de l'AMPA CEIP PROVENÇANA,
tindrà lloc el dia 17 de Desembre, a les 17,15h., al menjador de l'escola.

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Presentació de la Memòria i el Balanç de l'Ampa 2007-08.
3. Presentació del Pla Anual i el Presupost de l'Ampa 2008-09
4. Enllaços de curs 2008-09.
5. Infopinça 2008-09.
6. Rua de Carnaval 2008
7. Colònies d'Estiu 2009.
8. Revisió quotes socis curs 2009-10 .
9. Propera Assemblea - Renovació carrecs de la Junta curs 2009-10
10. Torn obert de paraules.