dimecres, 7 de novembre de 2007

CALENDARI - ESDES - OCTUBRE 2007/ JUNY 2008


PAEF: Programa Acompanyament Educatiu Famílias


Què és el PAEF? (definició i objectius)

El Programa d’Acompanyament Educatiu a les Famílies (PAEF), engegat fa 3 cursos a partir de la 2ª Jornada “Família , Escola, ciutat: eduquem per conviure” vol fer de la participació dels pares i mares, en totes les seves dimensions, un dels eixos vertebradors de l’acció educadora a la ciutat.

El PAEF té dues vessants fonamentals:
A. Les Associacions de mares i pares (AMPA), com a agents dinamitzadors del col·lectiu de pares i mares. Volem donar suport a la seva funció, competències i a la seva formació, així com un reconeixement a la seva tasca. Volem que les AMPA esdevinguin agents educatius dels seus barris i que treballin amb recursos suficients per a esdevenir referent del seu col·lectius tot contribuint a fer una escola de qualitat.

B. El debat educatiu amb i per a les famílies. Debat iniciat ja entre tots els col·lectius i institucions implicats en la tasca educativa, amb la voluntat de consensuar criteris educatius, suggeriments, coordinació i cohesió. Hem iniciat el treball territorial creant a cada zona educativa un espai social de debat educatiu, adaptant-lo a la singularitat i especificitat de cada zona, on hi són convidats tots els sectors i agents educatius.
ESDE: Espai Social Debat Educatiu


CALENDARI ESDES OCTUBRE 2007 – JUNY 2008

SANTA EULÀLIA:

Lloc: Centre Cultural Santa Eulàlia.

Hora: 17,30. Hi haurà Servei de guarderia.

gener: Límits i hàbits
22 gen : Hàbits d’alimentació
12 feb : Ja som grans, anem al parvulari
19 feb : El pas de primària a secundària
15 abr : L’adolescencia. Els canvis que comporta.
20 maig: Cloenda